พยากรณ์อากาศสิ่งเล็กๆที่ช่วยให้การดำเนินชีวิตราบลื่น

หากเราจะออกเดินไม่ว่าจะไปเที่ยว สิ่งแรกที่เราควรจะตรวจสอบนั่นก็คือ การดู พยากรณ์อากาศ เพื่อไม่ให้การเที่ยวของคุณนั้นหมดสนุก อีกทั้งการดูพยากรณ์อากาศยังทำให้คุณนั้น สามารถจัดเสื้อผ้าให้เข้ากับบรรยากาศสถานที่ที่คุณกำลังจะไปเที่ยวได้อีกด้วย ซึ่งทางวันนี้เราจะพาผู้อ่านมาดูกันว่า ทำไมการดูพยากรณ์อากาศนั้น จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากสำหรับพวกเราทุกคน 

อะไรคือ พยากรณ์อากาศ 

การพยากรณ์อากาศ คือ การคาดเดาสภาพอากาศของบริเวณพื้นที่แห่งหนึ่งว่า จะมี ลม ฟ้า ฝน และอากาศในอนาคต ว่าจะเป็นเช่นไร  รวมไปถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาข้างหน้า โดยจะใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาทำหน้าที่ส่งข้อมูลต่างๆเพื่อทำการคาดเดาสภาวะอากาศ เช่น การคาดเดาว่าลมฟ้าอากาศในอีก 24 ชั่วโมงข้างหน้าจะมีลักษณะอย่างไร จะมีฝนตกไหม สภาพอากาศพรุ่งนี้จะเป็นเช่นไร ทำให้การดูพยากรณ์อากาศนั้นจึงเป็นอย่างมากต่อการดำรงชีวิตของทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเกษตรกรในบ้านเรา เพราะการดูสภาพอากาศนั้นจะทำให้เกษตรกรสามารถวางแผนในการทำไร่ทำนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถจัดสรรทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่ให้เกิดผลผลิตสูงสุดได้

ขั้นตอนและวิธีการการพยากรณ์อากาศ

การพยากรณ์อากาศ มีขั้นตอนการทำนายสภาพอากาศโดยจะใช้ทิศทางและความเร็วในการเคลื่อนที่ของลมที่กำลังเกิดขึ้นในบริเวณแห่งหนึ่งมาคำนวณ เพื่อคำนวนว่าในอนาคตนั้น ลมหรืออากาศในบริเวณนั้นจะเคลื่อนที่ไปอยู่บริเวณใด ซึ่งวิธีการคำนวนการทำนายสภาพอากาศแบบนี้นั้น จะใช้ได้ดีกับการพยากรณ์อากาศลมฟ้าอากาศที่ไม่มีการเปลี่ยนความเร็ว ทิศทาง และความรุนแรง ต่อมาอีกหนึ่งวิธีคือการพยากรณ์อากาศโดยใช้สถิติเข้ามาคำนวน การทำนายสภาพอากาศแบบนี้จะใช้ค่าเฉลี่ยจาก ภูมิอากาศ หลายๆ ปีมาคำนวณหาความเป็นไปได้ของสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้น ซึ่งการคำนวณการพยากรณ์อากาศด้วยวิธีนี้ จะใช้ได้ดีกับภูมิประเทศที่มีสภาพอากาศที่ไม่แปรปรวนมากนัก การพยากรณ์อากาศด้วยการนำค่าเฉลี่ยของภูมิอากาศที่มีสภาพแวดล้อมคงที่จึงเหมาะสำหรับทำนายสภาพอากาศในระยะยาวเพราะง่ายต่อการคำนวนหาสภาพอากาศ และการพยากรณ์รูปแบบสุดท้ายนั่นก็คือ การพยากรณ์อากาศด้วยระบบคอมพิวเตอร์ วิธีการทำนายสภาพอากาศแบบนี้ จะใช้คอมพิวเตอร์ในการคำนวณการเปลี่ยนแปลง ของสภาวะของสภาพอากาศ โดยใช้แบบจำลองตัวเลข เป็นการจำลองบรรยากาศและพื้นโลก ด้วยสมการทางคณิตศาสตร์ที่ละเอียดและซับซ้อน การทำนายสภาพอากาศด้วยระบบคอมพิวเตอร์นั้นมีข้อจำกัดในการพยากรณ์คือไม่มีรายละเอียดครบถ้วนเหมือนธรรมชาติจริง

ทำไมเราถึงควรดู พยากรณ์อากาศ ทุกวัน

1.ช่วยให้เรานั้นสามารถเตรียมตัวในการแต่งตัวได้ 

หากผู้อ่านเป็นคนที่ชื่นชอบการเล่นเกม คาสิโนออนไลน์ และต้องการไปเล่นยังดินแดนที่สามารถเล่น เกมพนันออนไลน์ ได้อย่างเสรีเหมือนประเทศอเมริกา ผู้อ่านจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูพยากรณ์อากาศของประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนเดินทาง เพื่อที่จะได้จัดเตรียมเสื้อผ้าสำหรับการส่วมใส่อย่างถูกต้อง เพราะหากผู้อ่านนั้นไม่ได้ดูพยากรณ์อากาศและเตรียมชุดไปไม่เหมาะสม ก็อาจจะเกิดอันตรายกับร่างกายของผู้อ่านได้ 

2.ช่วยผู้คนในการเตรียมตัวหากจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสภาพอากาศ

การดูพยากรณ์อากาศนั้น นอกจากจะช่วยให้เราสามารถเตรียมเสื้อผ้าสำหรับส่วมใส่ได้อย่างเหมาะสมกับภูมิอากาศที่ต้องเผชิญแล้ว  ยังทำให้เรานั้นสามารถเตรียมอุปกรณ์ในการต้องเจอกับสภาพภูมิอากาศต่างๆอีกด้วย เช่น หากผู้อ่านต้องการเดินทางไปเล่น สล็อตออนไลน์ ที่บ้านเพื่อน และต้องใช้ยานพาหนะในการเดินทาง การดูพยากรณ์อากาศนั้นจึงจำเป็นอย่างมาก เพราะจะช่วยให้ผู้อ่านนั้นสามารถเตรียมสิ่งของได้ เช่น หากดูพยากรณ์อากาศแล้วมีการทำนายว่าฝนตก ผู้อ่านก็จะสามารถเตรียมร่มหรือเสื้อกันฝนทันนั่นเอง

3. พยากรณ์อากาศ ช่วยให้คนรู้ว่าสภาพอากาศจะเป็นเช่นไรในอนาคต

ทำไมเราถึงควรดูการดูพยากรณ์อากาศจากสองข้อที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว การดูพยากรณ์อากาศยังทำให้เรานั้นสามารถรู้ได้ว่าสภาพอากาศจะเป็นเช่นในอนาคตได้อีกด้วย เช่น การดูสภาพอากาศว่าจะบริเวณพื้นที่ที่เราอยู่นั้นจะมีฝนตกกี่เปอร์เซ็นของพื้นที่ ทำให้ผู้ดูพยากรณ์อากาศนั้นสามารถวางแผนในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

ประเภทของการพยากรณ์อากาศ

  • พยากรณ์อากาศระยะปัจจุบัน (Nowcast) 

การพยากรณ์ในรูปแบบนี้จะสามารถทำนายสภาพอากาศในเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมงเท่านั้น

  • พยากรณ์อากาศระยะสั้นมาก (Very short-range Forecast)

การพยากรณ์ในรูปแบบนี้จะสามารถทำนายสภาพอากาศในเวลาระหว่าง 3-12 ชั่วโมงเท่านั้น

  • พยากรณ์อากาศระยะสั้น (Short-range Forecast) 

การพยากรณ์ในรูปแบบนี้จะสามารถพยากรณ์อากาศระหว่าง 12-72 ชั่วโมงเท่านั้น

  • พยากรณ์อากาศระยะปานกลาง (Medium-range Forecast) 

การพยากรณ์ในรูปแบบนี้จะสามารถทำนายสภาพอากาศได้ยาวนานถึงระหว่าง 3-10 วัน

  • พยากรณ์อากาศระยะนาน (Long-range Forecast) 

การพยากรณ์ในรูปแบบนี้จะสามารถพยากรณ์ตั้งแต่ 10 วันขึ้นไป