นโยบายส่วนบุคคล

เคารพสิทธิในความเป็นส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการหรือสมาชิก

  • ทางเว็บได้ให้ความสำคัญกับลูกค้าถึงสิทธิข้อมูลส่วนบุคคล ถึงสมาชิกทุกท่านในฐานะผู้ใช้บริการเว็บ คาสิโนออนไลน์ allgclub.com เรามีความประสงค์ที่จะให้ลูกค้าได้ใช้งานต่าง ๆ และได้รับการบริการที่ดีที่สุดจากเว็บ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของท่าน
  • ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เช่น ชื่อ อายุ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลทางการเงินเลขบัญชีธนาคารที่สามารถบ่งบอกตัวบุคคลของท่านได้ ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความสมบูรณ์และถูกต้อง ทางเราจะนำไปใช้ในระบบการให้บริการที่ปลอดภัย ตามวัตถุประสงค์ของทางเว็บไซต์ เพื่อสร้าง ID ให้ลูกค้าสามารถใช้งานในเว็บเราได้อย่างเต็มที่ พร้อมรักษาความมั่นคงและปลอดภัยไม่ให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยที่ใม่ได้รับอนุญาตจากท่านก่อน

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  • allglcub เว็บคาสิโนออนไลน์ ที่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าทุกท่าน เพื่อนำไปประกอบกับการให้บริการสร้างระบบ User และ Password เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเราได้ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานเรา และเพื่อนำไปใช้ในการให้บริการด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น ระบบการทางเงินในเรื่องการฝาก-ถอนเงิน ทำธุรกรรมทางการเงินเพิ่มเติม เป็นต้น
  • จากนโยบายส่วนบุคคลหากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ทางเว็บไซต์เรา จะแจ้งให้ท่านทราบและขอความยินยอมขออนุญาตจากสมาชิกก่อนเสมอ และจัดให้มีบันทึกการแก้ไข เพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันการยินยอมต่อข้อกำหนดต่าง ๆ เว็บทำขึ้นมา
  • หากในกรณีที่เว็บไซต์เรามีการจัดเก็บ การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อดำเนินการอื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้เบื้องต้น สมาชิกทุกท่าน มีสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล สามารถเลือกได้ว่าจะให้ทางเว็บเก็บรวบรวมข้อมูลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลหรือไม่อนุญาต